15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 http://pishrochem.com/blog/fa 300 true 0

روغن سویا اپوکسی چیست ؟

0 Comments

روغن سويا اپوكسی شده  يك نرم كننده و پلاستی سايزر غيرسمی و سازگار با محيط زيست می باشد. روغن سويا دراثر فرايند اكسيداسیون به روغن سويا اپوكسی تبديل می گردد كه حلقه های اپوكسی تشكيل شده دارای واكنش پذيری بالايی در واكنش های شيميايی هستند. با توجه به روش توليد و مواد اوليه مصرفی در گريدهای مختلفی توليد می گردد. هرچه عدد اكسيران روغن سويا اپوكسی بالاتر و عدد يدی آن پايين تر باشد از نظر خواص حرارتی و پلاستی سايزری مرغوب تر می باشد

روغن سویا اپوکسی

Previous Post
اجرای بافت چوب بر روی PVC
Next Post
پایدارکننده های کلسیم زینک

0 Comments

Leave a Reply