بررسی اثر پایدار کنندگی استئارات کلسیم بر روی پایداری حرارتی pvc

در این بخش به بررسی اثر پایدار کنندگی استئارات ها بویژه کلسیم بالای پایداری حرارتی PVC میپردازیم. که معادلات و منحنی های سینتیکی. از جمله بهترین روش های بررسی و پیش بینی تاثیر عوامل مختلف بر روی روند یک واکنش شیمیایی می باشد. مطالعات شیمی فیزیکی واکنش دهیدروکلریناسیون pvc ثابت های سرعت واکنش پایدار سازی pvc  با استئارات کلسیم را بدست میدهد.

محصولات واکنش پایدارسازی، اسید استئاریک و کلسیم کلرید می باشد. به منظور بررسی تاثیر این محصولات بر روی تخریب pvc، منحنی های سینتیکی واکنش دهیدروکلریناسیون برای pvc بلنک و pvc .حاوی کلسیم استئارات بدست آمد .

استئارات
واکنش اسکوینجینگ هیدرو کلرید اسید توسط کلسیم استئارات

ثابت سرعت مربوط به دهیدروکلریناسیون ،pvc دارای کلسیم استئارات نسبت به این مقدار در مورد pvc بلنک در طی زمان افزایش می یاید.

این امر نشان می دهد که اسید استئاریک حاصل از واکنش، بطور جزئی واکنش دهیدروکلریناسیون و بالتبع فرآیند تخریبpvc  را تسریع می کند در حالی که محصول دیگر واکنش یعنی کلسیم کلرید تاثیری بر روی واکنش تخریب pvc ندارد.

pvc یکی از پلاستیک های است که کاربردهای وسیع دارد. ولی در دمای پردازش از لحاظ حرارتی ناپایدار است . تولید آن بعد از پلی اتیلن و پلی پروپلین سومین محصول بزرگ است.

اگر PVC در حدود 170 گرم شود هیدروژن و کلر از بین میرود. تجزیه شروع می شود و منجر به ترشح HCL (دهیدروکلریداسیون اتو کالیستی) می شود. مولکول های ناپایدار (ساختار آلیلیک کلر) ظاهر می شوند، که به نوبه خود باعث از بین رفتن HCL بعدی می شوند. و به همین ترتیب، این یک واکنش زنجیره ای است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *