boya kurutucular

boya kurutucular

boya kurutucular

Metal content
Ürün Kategori Metal Content %
Kalsiyum oktetat kurutucu boya kurutucular Abt.5/10
çinko oktoat boya kurutucular Abt.4/9/12%
Purity
Ürün Kategori Purity %
Kalsiyum oktetat kurutucu boya kurutucular Abt.5/10%
çinko oktoat boya kurutucular Abt.4/9/12%
Appearance
Ürün Kategori Appearance
Kalsiyum oktetat kurutucu boya kurutucular liquid
çinko oktoat boya kurutucular liquid
Color
Ürün Kategori Colour
Kalsiyum oktetat kurutucu boya kurutucular Light yellow
çinko oktoat boya kurutucular Light yellow