اسید استئاریک رابر گرید
اسید استئاریک رابر گرید

کد محصول: Rubber Grade

اسید استئاریک رابر گرید

کد محصول: Rubber Grade

بسته بندی بصورت 

کیسه های 25 کیلوگرمی

مقایسه با محصولات دیگرمشخصات فنی

Iodine value 8
Chain distribution% C18 35
کاربرد صنعت لاستیک و رابر