اسید استئاریک
اسید استئاریک

کد محصول: Plastic -Rubber -Cosmetic Grade

اسید استئاریک

کد محصول: Plastic -Rubber -Cosmetic Grade

اسید استئاریک  یک اسید چرب اشباع بوده که می تواند در چربی ها وروغن های گیاهی وحیوانی یافت شود

اسید استئاریک عمدتا از استئاریک وپالمتیک تشکیل شده است که این پارامتر ها با عدد C18،C16 

در انالیزها نشان داده می شود.

باتوجه به غلطت اسید استئاریک وپالمتیک گرید اسید استئاریک مشخص وبازارمصرف آن معلوم می گردد در گرید گیاهی ماده اولیه اسید استئاریک روغن پالم بوده که عمدتا در کشورهای مالزی ، اندونزی ،تایوان،فیلیپین وسنگاپور می باشد

درتولید اسید استئاریک مراحل بوزدایی وجداسازی ، تغلیظ وهیدروژناسیون انجام می گیرد.

فرایند بوزدایی تحت خلا انجام گرفته ودراین مرجله اجزا سبک وبوی نامطلوب روغن از بین می رود.

 اسید استئاریک پایه حیوانی اصولا دارای بوی نامطلوبی می باشد.

مرحله جداسازی در تولید اسید استئاریک  آلودگی ها راحذف نموده و درفرایند تغلیط با توجه به شرایط ونوع روغن درصد اسید استئاریک وپالمتیک مشخص می گردد .

 فرایند هیدروژناسیون که یکی از اصلی ترین مرحله تولید اسید استئاریک می باشد و به منظور اشباع کردن اسیدهای چرب انجام می شود عدد یدی اسید استئاریک تعیین می شود  درنتیجه خلوص اسید استئاریک مشخص می گردد عدد یدی زیاد مشخص کننده مقدار زیاد اسید چرب غیر اشباع می باشد .هزچه عدد یدی پایین تر باشد کیفیت اسید استئاریک بهتر ودر نتیجه خالص تر می باشد .

کاربردهای اسید استئاریک:

درصنعت پلاستیک به عنوان روان کننده ،نرم کننده، تثبیت کننده درتولید محصولاتی از قبیل مستربچ، فیلم های پی وی سی  ،لوله ،پروفیل،گرانول و...استفاده میگردد

بعنوان ماده اولیه روان کننده ها ،مواد ضد کف ،جداکننده قالب،نرم کننده،ضدآب استفاده میگردد.

درتولید مواد آرایشی بهداشتی،استئارات های فلزی  وهمچنین درصنایع لاستیک،تولید شمع و....مورد استفاده قرارمیگیرد. 

اسیداستئاریک به عنوان یک افزودنی در پلیمرهای پرکاربردی مثل

PVC.PP.PE استفاده میشود. 

آرایشی بهداشتی -رابر گرید - پلاستیک گریدمشخصات فنی

Acid value mg KOH/g ( Triple Pressed 206-213 ), (Rubber Grade min 196 )
Iodine value (Triple Pressed max 0.5) , (Rubber Grade max 8.0)
Titer °C (Triple Pressed 55-57) , (Rubber Grade min 50)
Sap.Value mgKOH/g (Triple Pressed 206-214) , (Rubber Grade min 196)
رطوبت ٪ 0.2% Max
Unsap % Max 1
Chain distribution% C18 (Triple Pressed 58-64) , (Rubber Grade 42-50)
Chain distribution% C16 (Triple Pressed 42-50) , (Rubber Grade 58-64)
Chain distribution% C14 0-1
Chain distribution% C12 0-2

محصولات مشابه