استئارات روی سبک
استئارات روی سبک

کد محصول: PZS201

استئارات روی سبک

کد محصول: PZS201

بسته بندی :20کیلوگرمی 

پالت :500 کیلوگرمی 

جامبوبگ :500کیلوگرمی 

استئارات روی سبک و رنگ سفید با دانه بندی یکنواخت وطبق سفارش قابل تغییر برای صنایع مختلف

مقایسه با محصولات دیگرمشخصات فنی

رنگ سفید
شکل پودری
درصد فلزی 11
خاکستر 11-13
اسید آزاد ٪ حداکثر 0.6
رطوبت ٪ حداکثر ۲
نقطه ذوب C 120
g/l دانسیته 150