استئارات کلسیم سبک
استئارات کلسیم سبک

کد محصول: Pcs 101

استئارات کلسیم سبک

کد محصول: Pcs 101

 بسته بندی به صورت

کیسه های 20کیلوگرم 

جامبوبگ 500کیلوگرم(25کیسه 20کیلویی ) 

پالت 500کیلوگرم(25کیسه 20کیلویی) 

فوق العاده سبک

مقایسه با محصولات دیگرمشخصات فنی

شکل پودری
رنگ سفید
خاکستر 7 - 9
رطوبت ٪ 2 Max
اسید آزاد ٪ 0/5 - 1
نقطه ذوب C 150 - 160
g/l دانسیته 160
درصد فلزی 6 - 7
PH 7