آنتی اکسیدان TNPP
آنتی اکسیدان TNPP

کد محصول: Antioxidant TNPP

آنتی اکسیدان TNPP

کد محصول: Antioxidant TNPP

آنتی اکسیدان TNPP که با نام کیمیاوی Tris (nonylphenyl) phosphite میباشد و یک آنتی اکسیدان مهم کمکی است.

یک محلول بی رنگ، بی مزه، غیر سمی و به رنگ مایل به زرد روشن میباشد و از این محلول بعنوان نگهدارنده رنگ اولیه، بهبود دهنده ثبات نوری و شفافیت محصول نهایی استفاده میشود.

این محلول در استون، اتانول، اتر، نفت، نفت و تتراکلرید کربن محلول است اما در آب حل نمیشود و در آب و محیط اسیدی تجزیه میشود.

کاربرد ها

·         لاستیک طبیعی

·         لاستیک مصنوعی

·         پلاستیک بویژه به عنوان تثبیت کننده لاستیک استارین بوتادین مناسب استمشخصات فنی

رنگ زرد روشن
شکل مایع
Acid value mg KOH/g 0.05
Purity % 98.0

محصولات مشابه

آنتی اکسیدان 168

آنتی اکسیدان 168

کد محصول: 168
این آنتی اکسیدان با نام شیمیایی Tris(2,4-di-tert-butylphenyl) phosphite و یک آنتی اکسیدان فسفات عالی با شکل ظاهری پودر سفید و به راحتی در بن...
مشاهده محصول
آنتی اکسیدان 1010

آنتی اکسیدان 1010

کد محصول: 1010
این آنتی اکسیدان با فرمول شیمیایی  Pentaerythritol tetrakis(3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate)  غیر سمی، پودر سفید و...
مشاهده محصول
آنتی اکسیدان 1076

آنتی اکسیدان 1076

کد محصول: 1076
با نام شیمیایی Octadecyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl) و با فرمول مالیکولی C35H62O3 میباشد. آنتی اکسیدان 1076 بدون بو و م...
مشاهده محصول