روغن سویای اپوکسی
روغن سویای اپوکسی

کد محصول: EBSOP610 - EBSOP620 - EBSOP630

روغن سویای اپوکسی

کد محصول: EBSOP610 - EBSOP620 - EBSOP630

EBSOP610 - EBSOP620 - EBSOP630  تولید در ۳ گرید  -   برای کابردهای مختلف  بصورت تخصصی 

روغن سويا اپوكسي شده  يك نرم كننده وپلاستي سايزر غيرسمي وسازگاربا محيط زيست ميباشد .روغن سويا دراثر فرايند اكسيداسيون به روغن سويا اپوكسي تبديل ميگردد كه حلقه هاي اپوكسي تشكيل شده داراي واكنش پذيري بالايي در واكنش هاي شيميايي هستند باتوجه به روش توليد ومواد اوليه مصرفي در گريدهاي مختلفي توليد ميگردد

هرچه عدداكسيران روغن سويا اپوكسي بالاتروعدد يدي ان پايين تر باشد ازنظر خواص حرارتي وپلاستي سايزري مرغوب ترميباشد .

روغن اپوکسی با رنگ روشن و شفاف و درصد اپوکسی 6/5 معادل وارداتیمشخصات فنی

g/l دانسیته ۹۹۴ کیلوگرم بر مترمکعب
Oxirane Oxygen Value 6.5(± 0.1)
Iodine value 2.5(Max)
Acid value mg KOH/g 0.8(Max)
رطوبت ٪ 0.1(Max)
Sp.Gr. at 27 ℃ 0.94-0.99
R.I. at 27 ℃ 1.470-1.472
Turbidity point -8℃

محصولات مشابه

پلاستی سایزر جایگزینDOP و DOA

پلاستی سایزر جایگزینDOP و DOA

کد محصول: PD1200
یکی از دلایل استفاده از نرم کننده ها، کاهش انرژی چرخشی پیوندهای مولکولی و جریان پذیری بهتر پلیمر در دماهای پایین است.روغن بهداشتی جایگزین DOP پایه گیا...
مشاهده محصول