پیشروشیمی، واردکننده اسید اولئیک


اسید اولئیک

اسید اولئیک

اولئیک

اسید اولئیک ترکیب یک اسید چرب است که فرمول مولکولی آن  C18H34O2 است و جرم مولی آن 282.4614 است. این ترکیب به صورت مایع روغنی با رنگ زرد کم رنگ است. چگالی این

ترکیب 0.895 gr/cm3  و دمای ذوب  286و جوش آن633 کلوین است

مایع زرد روشن

به طور گسترده ای در نساجی ، صنایع چرمی ، روان کننده ها و رزین های آلکیدی استفاده می شود.

این محصول دارای 100٪ منشا گیاهی و دارای گواهینامه  است.