پیشروشیمی، تولیدکننده استئارات سدیم


استئارات سدیم

استئارات سدیم

  • کد محصول -

Sodium Stearate Code No : PNAS601

 

·        بعنوان عامل ضد آب، عامل ژل کننده و پایدار کننده در پلاستیک­ها کاربرد دارد.

 

·        همچنین در افزودنی­های غذایی ، دارویی ، بهداشتی و آرایشی از آن استفاده می­شود.

با نقطه ذوب مختلف طبق سفارش

رنگ سفید
شکل پودری
خاکستر 21
رطوبت ٪ 1/5
نقطه ذوب C 200
g/l دانسیته 300
اسید آزاد ٪ 0/5