استئارات پتاسیم

Potassium  Stearate Code No:PKS 650  

به عنوان عامل فعال سطحی،عامل ضد پخت،امولسیون کننده ،استاییلایزر،عامل پاک کننده، روان کننده، عامل آزاد کننده در تهیه قرص ها و کپسول های دارویی همچنین در افزودنی های غذایی ،آرایشی و بهداشتی از آن استفاده می شود.

        

  • رنگ : سفید
  • شکل : پودری
  • اسید آزاد ٪ : 1 Max
  • نقطه ذوب C : 150 - 155
  • g/l دانسیته : 260
  • رطوبت ٪ : Max 3
  • خاکستر : 17