استئارات پتاسیم

Potassium  Stearate Code No:PKS 650 به عنوان عامل فعال سطحی،عامل ضد پخت،امولسیون کننده ،استاییلایزر،عامل پاک کننده، روان کننده، عامل آزاد کننده در تهیه قرص ها و کپسول های دارویی همچنین در افزودنی های غذایی ،آرایشی و بهداشتی از آن استفاده می شود.         surface active agent       anti-caking agent       emulsifier stabilizer        Cleansing Agent         Lubricant         Cosmetic products        Also can be used in food additive and cosmetics.         Used as anti-sticking agents for tablets and capsules agent in pharmaceutical preparation and also can be used as capsule agents

  • رنگ : سفید
  • شکل : پودری
  • اسید آزاد ٪ : 1 Max
  • نقطه ذوب C : 150 - 155
  • g/l دانسیته : 260
  • رطوبت ٪ : Max 3
  • خاکستر : 17