پیشروشیمی، تولیدکننده استئارات پتاسیم


استئارات پتاسیم

استئارات پتاسیم

  • کد محصول PKS 650

Potassium  Stearate Code No:PKS 650

به عنوان عامل فعال سطحی،عامل ضد پخت،امولسیون کننده ،استابیلایزر،عامل پاک کننده، روان کننده، عامل آزاد کننده در تهیه قرص ها و کپسول های دارویی همچنین در افزودنی های غذایی ،آرایشی و بهداشتی از آن استفاده می شود.

       

سبک

رنگ سفید
شکل پودری
اسید آزاد ٪ 1 Max
نقطه ذوب C 150 - 155
g/l دانسیته 260
رطوبت ٪ Max 3
خاکستر 17