پیشروشیمی، تولیدکننده استابلایزر چوب پلاست


استابلایزر چوب پلاست

استابلایزر چوب پلاست

PCZS 907

استابلایزرهای  کلسیم -روی گرید مخصوص چوب پلاستیک علاوه بر پایداری حرارتی درحین فرایند تولید نقش کلیدی در خواص میکانیکی محصول هم چنین صافی سطح ودوام وپایداری محصول را شامل می شود باتوجه به اجزای وفرمولاسیون این پایدارکننده ها دربه تاخیر انداختن شعله نیز موثر واقع می شوند .

محصولات چوب پلاستیک دوستدار محیط زیست و قابل بازیافت و جایگزین مناسبی برای چوب وکمک به حفظ جنگل ها همراه با استابلایزردوستدارمحیط زیست