پیشروشیمی، تولیدکننده استابلایزر ورق فومیزه


استابلایزر ورق فومیزه

استابلایزر ورق فومیزه

  • کد محصول PCZS 908

PCZS 908

رنگ سفید - فوم خوب  - وزن مناسب

استاب کلسیم - روی جایگزین سرب

رنگ سفید - فوم خوب - وزن مناسب - غیر سمی