پیشروشیمی، تولیدکننده استابلایزر مایع کامپاند قلع پی وی سی نرم شفاف


استابلایزر مایع کامپاند قلع پی وی سی نرم شفاف

استابلایزر مایع کامپاند قلع پی وی سی نرم شفاف

  • کد محصول PTS 916

PTS 916

 

 استابلایزر کامپاندمایع قلع PTS 916به دلیل خواص بسیارمشابه با استابلایزر قلع جایگزین مناسبی برای استابلایزر قلع می باشد .    

 این استابلایزر دارای رنگ اولیه خوب ، پایداری حرارتی طولانی مدت ،شفافیت بالا وهمچنین ثبات رنگ نهایی محصول می باشد وکاملا جایگزین استابلایزر قلع برای پی وی سی نرم شفاف می گردد.

PTS916ازنظرپایداری حرارتی از PTS912 ضعیف تر می باشد ولی پارامترشفافیت مشابه می باشد.

 

مورد استفاده در گرانول پی وی سی نرم شفاف