پیشروشیمی، واردکننده استابلایزر مایع قلع


استابلایزر مایع قلع

MTS & OTS

استابلایزر قلع با پایداری حرارتی بلندمدت برای تمامی فرایندهای پی وی سی سخت ونرم کاربرد دارد

پایداری حرارتی بالا

شفافیت و ثبات رنگ

دوز مصرفی پایین

 خواص میکانیکی خوب از خصوصیات پایدارکننده برپایه قلع می باشد 

موارد مصرف:

فیلم های بسته بندی مواد غذایی 

فیلم های کلندرینگ-شیرینگ

گرانول نرم وسخت پی وی سی 

ورق های سخت ونرم پی وی سی 

لوله های آب واتصالات

تجهیزات ولوازم پزشکی وبیمارستانی 

 

 

دوگرید اکتیل ومتیل موجود می باشد

دریافت کاتالوگ
رنگ مایع شفاف بی رنگ
میزان درصد قلع ≥19.0
ویسکوزیته mPa. S 76
دانسیته g/cm3 1.181
سولفور 11.83
##parent-placeholder-040f06fd774092478d450774f5ba30c5da78acc8##