پیشروشیمی، واردکننده استابلایزر مایع قلع


استابلایزر مایع قلع

استابلایزر مایع قلع

متیل تین

استابلایزر قلع با پایداری حرارتی بلندمدت برای تمامی فرایندهای پی وی سی سخت ونرم کاربرد دارد

پایداری حرارتی بالا

شفافیت و ثبات رنگ

دوز مصرفی پایین

 خواص میکانیکی خوب از خصوصیات پایدارکننده برپایه قلع می باشد 

موارد مصرف:

فیلم های بسته بندی مواد غذایی 

فیلم های کلندرینگ-شیرینگ

گرانول نرم وسخت پی وی سی 

ورق های سخت ونرم پی وی سی 

لوله های آب واتصالات

تجهیزات ولوازم پزشکی وبیمارستانی 

 

 

دوگرید اکتیل17٪ ومتیل19٪ واقعی موجود می باشد

دریافت کاتالوگ
رنگ مایع شفاف بی رنگ
میزان درصد قلع ≥19.0
ویسکوزیته mPa. S 76
دانسیته g/cm3 1.181
سولفور 11.83