پیشروشیمی، تولیدکننده استابلایزر مایع کامپاند قلع پی وی سی نرم


استابلایزر مایع کامپاند قلع پی وی سی نرم

استابلایزر مایع کامپاند قلع پی وی سی نرم

  • کد محصول PTS912

PTS 912

استابلایزر کامپاندمایع قلع به دلیل خواص بسیارمشابه با استابلایزر قلع جایگزین مناسبی برای استابلایزر قلع می باشد .

 این استابلایزر دارای رنگ اولیه خوب ، پایداری حرارتی طولانی مدت ،شفافیت بالا وهمچنین ثبات رنگ نهایی محصول می باشد وکاملا جایگزین استابلایزر قلع برای پی وی سی نرم شفاف می گردد.

 

جایگزین کامل استابلایزر قلع برای پی وی سی نرم شفاف باهمان کیفیت وقیمت مناسب