پیشروشیمی، تولیدکننده استابلایزر مایع باریم -روی


استابلایزر مایع باریم -روی

استابلایزر مایع باریم -روی

PBZS 940

استابلایزر مایع باریم- روی با پایداری حرارتی بلند مدت برای تمامی فرایندهای پی وی سی سخت ونرم کاربرد دارد .این پایدارکننده بیشتر برای محصولات نیمه شفاف ورنگی پیشنهادمی گردد وعاری از  هرگونه سرب وکادمیوم وهمچنین سازگاربامحیط زیست می باشد. 

استابلایزر باریم-روی به طور عمده درصنایع فیلم های تبلیغاتی ،فیلم های رنگی ،فیلم الکتریکی ،چرم مصنوعی و...قابل استفاده می باشد.

استابلایزر کاربردی با کیفیت مناسب برای استفاده درصنعت چرم مصنوعی