پیشروشیمی، تولیدکننده PTS914استابلایزر PVC


PTS914استابلایزر PVC

  • کد محصول -

استابلایزر کامپاند مایع

   Code No : PTS910   استابیلایزر کامپاند مایع PTS 910   استابیلایزر کامپاند مایع به دلیل خواص بسیار خوبی که دارد میتواند جایگزین مناسبی برای استابیلایزر قلع مایع باشد. این استابیلایزر دارای رنگ اولیه خوب – شفافیت بالا وعلاوه برپایداری حرارتی طولانی دارای ثبات رنگ نهایی محصول می باشد وهیچ گونه آلودگی زیست محیطی ایجاد نمی کند و از آن برای محصولات پی وی سی نرم – نیمه سخت و سخت استفاده می شود و همچنین برای تولید محصولات شفاف از قبیل فیلم های شیرینگ و بسته بندی و انواع شیلنگ ها وکابل های شفاف و غیر شفاف استفاده می شود که در گرید های زیر موجود می باشد PTS 911 عمدتا درصنایع سیم و کابل مورد استفاده قرار می گیرد.  PTS 912 عمدتا درتولید شیلنگ ها مورد استفاده قرارمی گیرد. PTS 913 عمدتا  درتولید فیلمهای شیرینگ و بسته بندی مواد غذایی – کارت های اعتباری و ...مورد استفاده قرار می گیرد. PTS 914 عمدتا جهت تولید محصولات سخت  پی وی سی ( فرایندهای کلندرینگ و اکسترودر) و محصولات شفاف با مقاومت حرارتی بالا مورد استفاده قرارمی گیرد.            

رنگ ≤ 50
شکل مایع شفاف
میزان درصد قلع 15±0.5
g/l دانسیته 1.18±0.01
ویسکوزیته mPa. S 60-90