پارافین وکس

پارافین وکس ATDM در گریدهای صنعتی – بهداشتی /آرایشی - دارویی  در صنایع مختلف از جمله لاستیک سازی ، نساجی، سموم دفع آفات نباتی ، صنایع دفاع ، باطری سازی ، کابل سازی ، ایزولاسیون ، رنگ ورزین ، چسب ، واکس و پولیش ، آرایشی و بهداشتی  (تولید کرم – رنگ مو – رژ لب – شیاف و ... ) ، بسته بندی چوب و کاغذ ، کبریت سازی ، شمع سازی مورد استفاده قرار می گیرد.  بر اساس مقدار روغن موجود به شرح زیر موحود می باشد :  FULLY REFINED  - گرید بهداشتی  میزان روغن  5/0 % - رنگ سفید – بی بو -  شفاف      0/5  تا 1%      و 2 تا 5%  ( مورد استفاده بهداشتی و آرایشی – دارویی- پلیمری )