پارافین وکس

پارافین وکس ATDM در گریدهای صنعتی – بهداشتی /آرایشی - دارویی  در صنایع مختلف از جمله لاستیک سازی ، نساجی، سموم دفع آفات نباتی ، صنایع دفاع ، باطری سازی ، کابل سازی ، ایزولاسیون ، رنگ ورزین ، چسب ، واکس و پولیش ، آرایشی و بهداشتی  (تولید کرم – رنگ مو – رژ لب – شیاف و ... ) ، بسته بندی چوب و کاغذ ، کبریت سازی ، شمع سازی مورد استفاده قرار می گیرد. بر اساس مقدار روغن موجود به شرح زیر موحود می باشد : FULLY REFINED  - گرید بهداشتی  میزان روغن  5/0 % - رنگ سفید – بی بو -  شفاف      0/5  تا 1%      و 2 تا 5% ( مورد استفاده بهداشتی و آرایشی – دارویی- پلیمری ) شکل ظاهری : گرانول – اسلب بسته بندی : کارتن   Analysis of fully refined paraffin wax 0.5% oil content SPECIFICATION TEST METHOD RESULTS Oil content ASTM D-721 Max 0.23% Flash point ASTM D-92 Minimum 250 ˚C Melting point ASTM D-87 67 C Congealing point ASTM D-938 66.8 C Color (Lovibond)   IP17 Method A 2” Cell   0.1 Y Kinematic Viscosity @ 100 C ASTM D-445 6.2  cst Refractive Index at 90 C ------- 1.43177 Needle penetration ASTM D-1321 14 (0.1 mm)     SEMI REFINED – گرید صنعتی میزان روغن 1 درصد  - رنگ سفید برفی Analysis of semi refined paraffin wax 1-1.5% oil content Characteristic Specification Method Form Solid / slab   Color Transparent Astm d-6045 Oil content Maximum  1.5% Astm d-721 Melting point 58-64 ˚c Astm d-87 Flash point Minimum 250 ˚c Astm d-92 Viscosity @ 100 ˚c 16-18 Astm d-445 Congealing  point 60-62˚c Astm d-938   SEMI REFINED – گرید صنعتی میزان روغن 3-1  درصد  - رنگ سفید معمولی analysis of semi refined paraffin wax 1-3% oil content specification test method results oil content astm d-721 2.3% melting point astm d87- 09 62 c sp.gr@60 f astm d-2726 0.83 gr/cm3 color astm d-1500 white flash point astm d 93-13 >250 c   SEMI REFINED – گرید صنعتی میزان روغن 5-3 درصد  - رنگ کرم Analysis of semi refined paraffin wax 3-5% oil content Specification Test method Results Oil content Astm d721 4.1% Melting point Astm d87 - 09 62 c Sp.gr@60