کیکر استابلایزر پتاسیم روی مایع

LIQUID POTASSIUM/ZINC STABILIZER Code No. PKZS 950 PKZS 950 Is liquid type kicker stabilizer. suitable for foamed PVC applications with high foaming ratio such as wall papers. Fast foaming speed .provide excellent color and fine cell structure for high filler formulations. also show good compatibility with plasticizers. PKZS 950 is mainly used for foam products, such as wallpaper, plastic flooring ,artificial leather ,furniture leather,et استابیلایزر پتاسیم روی مایع  - کیکر    برای محصولاتی که نیاز به عامل فوم کننده داشته باشند از قبیل کف پوش های پلاستیکی، کاغذ دیواری ولوازم خانگی ازقبیل مبل و.....مورد استفاده قرارمی گیرد و قابلیت امتزاج پذیری خوبی با دیگر نرم کننده ها دارد و باعث ایجاد سطح یکنواخت درمحصول نهایی می شود.