پیشروشیمی، تولیدکننده استئارات کلسیم


استئارات کلسیم

استئارات کلسیم

  • کد محصول PCS102

 

استئارات كلسيم به دوروش مرطوب ومذاب توليد ميشود درروش مرطوب همزمان با توليد درصد پيشرفت واكنش قابل كنترل بوده وكيفيت محصول بدست امده بهتر ميباشد ولي ازنظر هزينه مقرون به صرفه نميباشد 

شركت پيشروشيمي استئارات كلسيم به روش مرطوب راباتوجه به اناليز درخواستي مصرف كننده تامين ميكند

استئارات کلسیم با مشخصات فنی به سفارش مشتری برای کارهای مختلف

دریافت کاتالوگ
شکل پودری
رنگ سفید
خاکستر 7-9
رطوبت ٪ MAX 2
اسید آزاد ٪ 0/5 - 1
نقطه ذوب C 135-165
g/l دانسیته 250
درصد فلزی 6-7