Wax

Wax

Waxes and lubricants

Flash point
Product Category Flash point ℃
Polyethylene Wax Wax -
Paraffin Wax Wax min 230
Liquid Wax Wax ≥ 240
Glycerol monostearate Wax -
Viscosity
Product Category Viscosity (℃) cp
Paraffin Wax Wax 5.7
Liquid Wax Wax -
Polyethylene Wax Wax 23-34
Glycerol monostearate Wax -
Acid value
Product Category Acid value mg KOH/g
Paraffin Wax Wax -
Liquid Wax Wax ≤ 3.0
Glycerol monostearate Wax -
Polyethylene Wax Wax -