15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 http://pishrochem.com/blog/fa 300 true 0
فوریه 2020

روغن سویا اپوکسی چیست ؟

0 Comments
روغن سويا اپوكسی شده  يك نرم كننده و پلاستی سايزر غيرسمی و سازگار با محيط زيست می باشد. روغن سويا دراثر فرايند اكسيداسون به روغن سويا اپوكسی تبديل می گردد كه حلقه های اپوكسی تشكيل شده دارای واكنش پذيری بالايی در واكنش های شيميايی هستند. با توجه به روش توليد و مواد اوليه مصرفی در...Read More