15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 http://pishrochem.com/blog/fa 300 true 0

اسید استئاریک صنعت لاستیک

0 Comments
اسید استئاریک صنعت لاستیک ازجمله مصارف مهم پلیمری می باشد 
 ویژگی های اسید استئاریک گرید رابری که آن را در صنایع مختلف کاربردی می کند، همچنین آن را به یک جزء ضروری در تولید لاستیک تبدیل می کند. عملکرد اسید استئاریک به عنوان یک فعال کننده و روان 
کننده در صنعت لاستیک، به ولکانیزاسیون و بهبود بافت محصولات نهایی نیز کمک می کند.
کاربردهای اسید استئاریک:
 •  عامل پراکنده ساز
 هنگام مخلوط کردن سایر مواد ، توانایی پراکنده شدن آن اجزا به طور یکنواخت، در کیفیت نتایج بسیار مهم است. افزودن اسید استئاریک به عنوان پراکنده کننده ثانویه باعث پراکنده شدن مواد پرکننده در لاستیک می شود. در حالی که این جزء فعال کننده به پخش شدن مولکول ها در سراسر لاستیک کمک می کند ، مقادر زیاد آن باعث ایجاد مشکل می شود.
 اگر یک لاستیک دارای دوز بالای استئارات روی باشد که در حین فعال سازی ایجاد می شود ، لاستیک حاصله دچار خرابی بیش از حد می شود که اجازه توزیع یکنواخت دوده به مخلوط را نمی دهد. بدون اثرات محافظتی که توسط اسید استئاریک منتقل می شود ، لاستیک به دلیل سهولت خرابی فیزیکی ، عمر کوتاه تری خواهد داشت.
 به عنوان یک مولکول با اجزای قطبی و غیر قطبی ، به پخش یکنواخت مولکول ها در لاستیک و بهبود ویسکوزیته مواد کمک می کند. هر چند مقدار زیاد هرگز خوب نیست ، زیرا مقادیر زیاد اسید استئاریک در مخلوط منجر به عکس ویژگی های فیزیکی مورد نظر می شود. تجاوز نکردن از سطوح توصیه شده اکسید روی و اسید استئاریک از این مشکلات شدید که بر لاستیک نهایی تأثیر منفی می گذارد؛ جلوگیری می کند.
 •  نرم کننده
 اسید استئاریک برای کاربردهای لاستیکی باعث روانکاری و بهبود ویسکوزیته و همچنین بافت نرم تری برای محصول نهایی می شود. میزان 
 ضخامت نهایی لاستیک را تعیین می کند. استفاده بیش از حد از اسید استئاریک می تواند لاستیک را بسیار سخت کند. این نتیجه احتمالاً به این دلیل رخ می دهد که این اسید استئاریک پیوندهای عرضی در درشت مولکول ها (ماکرومولکول ها) ایجاد می کند. وقتی پیوندهای زیادی ایجاد می کند ، لاستیک سخت تر می شود. این افزایش سختی با افزایش مقاومت کششی همراه است. با این حال ، در حالی که سختی همچنان با افزایش میزان اسید استئاریک افزایش می یابد و استحکام نیز افزایش می یابد، در مقادیر اسید استئاریک بیشتر از phr 4 ،استحکام کاهش می یابد.
 اسید استئاریک می تواند توانایی کشش یا کش آمدن لاستیک را افزایش دهد. افزایش طول رابطه منفی خطی با مقدار اسید استئاریک استفاده شده دارد. بدون اسید استئاریک، لاستیک به اندازه نیاز کشش یا نرم نخواهد بود ، اما اسید استئاریک زیاد میزان کشش مواد را کاهش می دهد.
 •  فعال کننده در ولکانیزاسیون
 ولکانیزاسیون فرآیند تبدیل مواد لاستیکی به مواد مفیدتر و با اهداف خاص می باشد. سه پایه شیمیایی برای این فرایند وجود دارد - فعال کننده ها ، عوامل پخت و شتاب دهنده ها. در این میان، اسید استئاریک به همراه اکسید روی یک فعال کننده ایجاد می کند.
   به طور کلی ، در تولید لاستیک ، نسبت استفاده از اسید استئاریک و اکسید روی به ترتیب دو و پنج قسمت در صد قسمت لاستیک (phr) است. استئارات روی ایجاد شده، شتاب دهنده هایی را که برای سریعتر شدن فرآیند ولکانیزاسیون استفاده می شوند، آزاد می کند. 
  همچنین استئارات روی در کمک به محصول نهایی ولکانیزاسیون نقش دارد. استفاده از استئارات روی در ایجاد اتصالات عرضی بین ماکرومولکول های لاستیک از طریق واکنش با شتاب دهنده و گوگرد موجود در لاستیک ، کمک می کند.
  خواص اسید استئاریک که آن را به یک فعال کننده ایده آل برای ولکانیزاسیون تبدیل می کند عبارتند از: وزن مولکولی ، نقطه ذوب و حلالیت آن در لاستیک. سایر اشکال اسید چرب ، مانند اسید اولئیک ، وقتی به عنوان فعال کننده برای ولکانیزاسیون استفاده می شوند، به خوبی اسید استئاریک عمل نمی کنند. لاستیک های فعال شده با استئارات روی در مقایسه با محصولات فعال شده با اسید اولئیک ، دانسیته اتصال عرضی و مقاومت لاستیکی بیشتری را نشان می دهند.
  برای فعال کردن فرآیند ولکانیزاسیون مبتنی بر گوگرد ، شتاب دهنده های دیتیوکربامات و تیازول به طور معمول برای فعال شدن به اسید استئاریک و اکسید روی نیاز دارند. این دو (اسید استئاریک و اکسید روی) همچنین با کمک به تسریع در وولکانیزاسیون به عنوان شتاب دهنده عمل می کنند.
 اگرچه استفاده اولیه از آن به عنوان فعال کننده است، اسید استئاریک در بافت و اختلاط لاستیک نیز کمک می کند.

اسیداستئاریکStearic Acid

Previous Post
پایدارکننده های کلسیم زینک
Next Post
اسیداستئاریک رابرگرید

0 Comments

Leave a Reply