15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 http://pishrochem.com/blog/fa 300 true 0

اسیداستئاریک رابرگرید

0 Comments

اسیداستئاریک رابرگرید


باتوجه به اینکه درصنعت تولید لاستیک اسیداستئاریک رابرگرید کاربردهای متعددی ازجمله روان کنندگی و چسبندگی داخلی داردلذابدون وجوداسید استئاریک گریدرابری فرایند ولکانیزاسیون لاستیک کاملا متفاوت خواهد بود.
ازاسیداستئاریک گرید رابری میتوان به عنوان فعال کننده ، عامل پراکنده کننده، نرم کننده و روان کننده در فرایند ترکیبات لاستیکی استفاده نمود. همچنین به عنوان روان کننده خارجی و کاهش دهنده ویسکوزیته در فرایند پی وی سی استفاده کرد.
فعال کننده ها و شتاب دهنده ها کارهای متفاوتی از نظر شیمیایی انجام میدهند.همچنین به عنوان یک فعال کننده در راه اندازی واکنش های شتاب دهنده ظاهر می شود. درک این تفاوت ها به ما کمک می کند تا بدانیم چرا هر دو جزء برای موفقیت در فرایندهای خاص بسیار مهم هستند.
شتاب دهنده ها مواد شیمیایی هستند که به فرایند اضافه می شوند تا سرعت واکنش افزایش یابد.درنتیجه شتاب دهنده ها در کاربردهای صنعتی بسیار حیاتی هستند زیرا در آنها انتظار برای واکنش های کند، زمان و پول را هدر می دهد. لذانوع شتاب دهنده مورد استفاده بستگی به واکنشی دارد که نیاز به شتاب دارد. بعضا از چندین شتاب دهنده برای بهترین نتیجه استفاده می شود.

اسیداستئاریک رابرگریدبعنوان فعال کننده:


اغلب اسید استئاریک رابرگریدبا اکسید روی بعنوان فعال کننده عمل میکند .چه در فرآیند از شتاب دهنده ها استفاده شود یا نشودفعال کننده ها یک فرایند را آغاز می کنند.

علاوه براین در حالی که دارای عملکرد روان کنندگی ثانویه هستند به عنوان یک استئارات فلزی نیز می باشند. درصورتی که فعال کننده ها و شتاب دهنده ها در کنار هم کار می کنند ، فرآیندهای شیمیایی قابل پیش بینی تر و سریعتر انجام می شوند.

Stearic Acid

Triple pressed Grade

Rubber Grade

Plastic Grad

Previous Post
اسید استئاریک صنعت لاستیک
Next Post
پلاستی سایزر بهداشتی جایگزین فتالات ها

0 Comments

Leave a Reply