استئارات روی سبک و سنگین

استئارات روی سبک و سنگین شرکت دانش بنیان پاک شیمی به دو روش مذاب ومرطوب تولید میگردد.

.در روش مذاب دانسیته استئارات روی بالاتر و دارای خلوص کمتری نسبت به روش مرطوب میباشد. همچنین از نظر دانه بندی روش مذاب دارای مش درشت تری میباشد

در روش مرطوب یا همان روش آبی ابتدا از واکنش اسید استئاریک با نمک سدیم استئارات سدیم تولید. وسپس با افزودن نمک محلول روی، استئارات روی تولید میگردد .

درروش مذاب از واکنش مستقیم اسید استئاریک با اکسیدروی استئارات روی ذوبی تولید میشود.

زینک استئارات به روش آبی از خلوص بالایی برخوردار میباشد و دارای دانسیته سبک ومش نرم وریزتری وهمچنین رنگ محصول نهایی سفید میباشد.

استئارات روی سبک وسنگین تولیدی شرکت پاک شیمی با توجه به صنعت مورد استفاده ی متنوع و دارای گرید های مختلفی میباشد .

کاربرد های استئارات روی

در صنعت لاستیک، پلاستیک، ساختمان، دارویی، آرایشی و بهداشتی کاربرد دارد.

گرید مورد استفاده در صنعت رنگ تولیداین شرکت دارای مش ودانه بندی فوق العاده ریز بصورت تخصصی میباشد .

باتوجه به حساسیت بالا ی صنعت کامپاند ومستربچ شرکت پاک شیمی گرید استئارات روی سبک و سنگین با انالیز درخواستی این صنعت به روش مرطوب را تولید ودربسته بندی های۲۰کیلوگرمی ارائه میدهد .

درصنعت لاستیک باتوجه به گرید اسید استئاریک ، استئارات روی مطابق سفارش وانالیزبادرصد .اسید چرب ازاد استاندارد تولید میشود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.